...

Kombinovaný dřevozplyňovací kotel s velmi nízkými emisemi s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná přikládací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních …

201 491,62 

Kombinovaný dřevozplyňovací kotel s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná nerezová přikládací komora, mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalinové čidlo, …

221 616,34 

Kombinovaný dřevozplyňovací kotel s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná přikládací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalinové čidlo, …

202 520,12 

Designový zásobník Blaze Harmony s plným podavačem.

Zásobník pro kombinované kotle řady BLAZE COMFORT COMBI, BLAZE PRAKTIK COMBI, BLAZE GREEN COMBI, Hybrid BIOMASS.

22 746,79 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.