...

Sestava obsahuje: dolní dvířka s otvorem pro hořák, hořák, modul P, montážní příruba 20kW Hybrid (možno jen s regulací ecoMAX860D TOUCH).

Přestavba kotle Blaze Comfort 15/20 na kotel Blaze Comfort …

48 128,96 

Sestava obsahuje: dolní dvířka s otvorem pro hořák, hořák, modul P, montážní příruba 20kW Hybrid (možno jen s regulací ecoMAX860D TOUCH).

Přestavba kotle Blaze Comfort 25/30 na kotel Blaze Comfort …

53 436,02 

Sestava obsahuje: dolní dvířka s otvorem pro hořák, hořák, modul P, montážní příruba 20kW Hybrid, rozvodnice pro modul lambda (možno jen s regulací ecoMAX860D TOUCH).

Přestavba kotle Blaze Green 17 …

48 537,94 

Sestava obsahuje: dolní dvířka s otvorem pro hořák, hořák, modul P, montážní příruba 20kW Hybrid, rozvodnice pro modul lambda (možno jen s regulací ecoMAX860D TOUCH).

Přestavba kotle Blaze Green 24 …

53 841,37 

Sestava obsahuje: dolní dvířka s otvorem pro hořák, hořák, modul P, montážní příruba 20kW Hybrid, rozvodnice pro modul lambda (možno jen s regulací ecoMAX860D TOUCH).

Přestavba kotle Blaze Harmony …

51 480,66 

Sestava obsahuje: dolní dvířka s otvorem pro hořák, hořák, modul P, montážní příruba 20kW Hybrid, rozvodnice pro modul lambda (možno jen s regulací ecoMAX860D TOUCH).

Přestavba kotle Blaze Praktik …

48 543,99 

Designový zásobník Blaze Harmony s plným podavačem.

Zásobník pro kombinované kotle řady BLAZE COMFORT COMBI, BLAZE PRAKTIK COMBI, BLAZE GREEN COMBI, Hybrid BIOMASS.

22 746,79 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.