...

Čidlo teploty spalin.

842,16 

Čidlo pro ekvitermní řízení šměšovacích okruhů (jen k ecoMAX860D).

675,18 

Internetový modul pro vzdálený přístup.

5 171,54 

Dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu.

3 085,50 

Dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu (kapacitní dotykový display).

5 211,47 

Bezdrátové dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu (jen k ecoMAX860D).

4 030,51 

Bezdrátové dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu (dotykový display) (jen k ecoMAX860D).

7 105,12 

Sada sondy lambda, servopohonu Belimo a kabeláž pro zplyňovací kotle s jednotkou ecoMAX860D.

18 675,14 

Sada sondy lambda, servopohonu Belimo a kabeláž pro kombinované kotle s jednotkou ecoMAX860DP.

19 513,67 

Rozšiřující modul pro řízení dalších dvou šměšovacích okruhů.

6 394,85 

Zpětná klapka pro samotížné zapojení.

2 168,32 

Teplotní čidlo 4m.

398,09 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.