...

Čidlo teploty spalin.

790,13 

Čidlo pro ekvitermní řízení šměšovacích okruhů (jen k ecoMAX860D).

635,25 

Internetový modul pro vzdálený přístup.

4 708,11 

Dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu.

2 625,70 

Dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu (kapacitní dotykový display).

5 109,83 

Bezdrátové dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu (jen k ecoMAX860D).

3 867,16 

Bezdrátové dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu (dotykový display) (jen k ecoMAX860D).

7 131,74 

Sada sondy lambda, servopohonu Belimo a kabeláž pro zplyňovací kotle s jednotkou ecoMAX860D.

18 137,90 

Sada sondy lambda, servopohonu Belimo a kabeláž pro kombinované kotle s jednotkou ecoMAX860DP.

19 347,90 

Rozšiřující modul pro řízení dalších dvou šměšovacích okruhů.

5 529,70 

Zpětná klapka pro samotížné zapojení.

2 499,86 

Teplotní čidlo 4m.

354,53 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.