Ochrana a zásady zpracování osobních údajů

Ochrana a zásady zpracování osobních údajů

 

 1. Úvod

 

STOARE s.r.o. (dále jen „STOARE“) dbá na ochranu Vašich osobních údajů, které zpracovává za určitými účely. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s právními předpisy z oblasti ochrany osobních údajů; zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

 

Cílem dokumentu Ochrana a zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“)

je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost STOARE zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných STOARE a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost STOARE tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti STOARE jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

 1. STOARE – správce osobních údajů

 

STOARE, jakožto správce osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje transparentně, korektně, v souladu s nařízením GDPR, jakož i jinými právními předpisy, a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

 

Kontaktní údaje:

 

STOARE s.r.o.

Dolní Bečva 474

756 55 Dolní Bečva

 

IČO: 05987695

DIČ: CZ05987695

 

Společnost STOARE s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70170.

 

 1. Kategorie osobních údajů

 

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost STOARE schopna identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti STOARE dojít ke zpracování následujících osobních údajů.

 

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 

– akademický titul

– jméno a příjmení

– rodné příjmení

– e-mailová adresa, telefonní číslo

– občanství

– název obchodní firmy

– rodné číslo

– datum narození

– IČO, DIČ

– adresa trvalého pobytu

– adresa sídla nebo místa podnikání

– fakturační/korespondenční adresa

– čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)

– identifikační údaje zástupce klienta nebo kontaktní osoby, kterou klient určí

– podpis

 

 1. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů společností STOARE se omezuje výhradně na osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností STOARE a ochranu oprávněných zájmů STOARE je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

U zákazníků STOARE, je společnost STOARE oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností STOARE po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti STOARE.

 

U dlužníků si společnost STOARE ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

 

 1. Sdílení osobních údajů s jinými zpracovateli

 

Pro naplnění smlouvy může být nezbytné, aby osobní údaje zpracovali i tito zpracovatelé:

 

– Solitea, a.s., Brno-Královo Pole, Ponava, Drobného 555/49. IČO: 01572377

– Účetní – Bc. Ilona Juříčková Balounová

 

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 1. Cookies

 

Při procházení webových stránek společnosti STOARE s.r.o. zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nastavením preferencí v prohlížeči. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Data pro nás zpracovává:

 

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 

 1. Práva klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro STOARE identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže STOARE svoji totožnost, následující práva:

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům
 2. Právo na opravu nepřesných údajů
 3. Právo na výmaz
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
 10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

KOTELNY BLAZE HARMONY

ZPLYŇOVACÍ KOTEL NA DŘEVO A AUTOMATICKÝ KOMBINOVANÝ NA PELETY

KONTAKTUJTE NÁS:


STOARE s.r.o.

Dolní Bečva 474
756 55 Dolní Bečva

 stoare@stoare.cz

IČ: 05987695, DIČ: CZ05987695

Provozní úsek

Zdeněk Juříček

Dolní Bečva 474
756 55 Dolní Bečva
+420 736 440 788

Ekonomický úsek

Ilona Juříčková Balounová

Dolní Bečva 474
756 55 Dolní Bečva
+420 605 828 046